مجله هفتگی اروپا؛ حملات گسترده جنسی علیه زنان در آلمان

مجله هفتگی اروپا؛ حملات گسترده جنسی علیه زنان در آلمان
نگارش از Euronews

سوئد و دانمارک به تحکیم مرزهایشان در مقابل ورود مهاجرین ادامه می دهند، و پلیس آلمان حملات گسترده و تجاوزات جنسی علیه زنان در شب سال نو را تایید کرده

سوئد و دانمارک به تحکیم مرزهایشان در مقابل ورود مهاجرین ادامه می دهند، و پلیس آلمان حملات گسترده و تجاوزات جنسی علیه زنان در شب سال نو را تایید کرده است. پلیس فدرال آلمان می گوید از حدود هجده نفری که تاکنون بازداشت شده اند، از جمله پنج ایرانی، همگی متقاضیان پناهندگی به آلمان بوده اند.

اینها همه در مجله هفتگی اروپا

مطالب مرتبط