ابقا یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا؟

ابقا یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا؟
نگارش از Euronews

دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، اعلام کرده است که پس از اجلاس سران اتحادیه اروپا در بروکسل در ماه آینده، به وزیران کابینه اش اجازه خواهد داد تا بر

دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، اعلام کرده است که پس از اجلاس سران اتحادیه اروپا در بروکسل در ماه آینده، به وزیران کابینه اش اجازه خواهد داد تا بر حسب نظراتشان برای ابقا یا خروج از اتحادیه دست به مبارزات سیاسی بزنند.

آقای کامرون خواهان تغییر شرایط عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپاست که از جمله آن اجتناب از پرداخت کمکهای دولت به پناهندگان تا چهار سال پس از اسکان آنها در این کشور و مستثنی شدن بریتانیا از برخی مقررات اتحادیه در ارتباط با خدمات مالی است.

اعضای اتحادیه اروپا در مورد برآوردن خواستهای بریتانیا اختلاف نظر دارند، اما یکی از مهمترین آنها، آلمان گفته است آماده است تا بر سر این تقاضاها با بریتانیا مصالحه کند. بیشترین مخالفتها از طرف کشورهای اروپای شرقی ابراز شده است.

قرار است رفراندوم در مورد عضویت بریتانیا در اتحادیه یا در سال جاری یا حداکثر سال آینده میلادی در این کشور برگزار شود.

مطالب مرتبط