کنترل شدیدتر مرزهای اروپا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کنترل شدیدتر مرزهای اروپا

اعضای اتحادیه اروپا، احتمالا، بزودی شاهد حضور گاردهای مرزی اروپا در مرزها و سواحلشان خواهند بود. قرار است آژانس مرزی فرانتکس از اختیارات بمراتب گسترده تری از قبل برخوردار شود.

این مهمترین نکته ای است که کمیسیون اروپا در پیشنهاداتش در هفته آینده مطرح خواهد کرد.

در حال حاضر، گارد مرزی “فرانتکس” تنها مسئول هماهنگ کردن عملیات حفاظت از مرزهاست و نه اعمال آن. بر اساس پیشنهادات جدید کمیسیون، “فرانتکس” با برخورداری از اختیارات قانونی گسترده تر، و گارد و تجهیزات مرزی خود، به یک آژانس مرزی مستقل اروپایی تبدیل خواهد شد.

همچنین، قرار است کشورهای اتحادیه اروپا میان هزار تا دو هزار سرباز به حال آماده باش نگاهدارند که بتواند ظرف دو یا سه روز وارد عمل شود.

اگر اعضای اتحادیه قادر به کنترل مزرهایشان نباشند، “فرانتکس” می تواند بدون اجازه آنها در مرزهایشان وارد عمل شود. این احتمالا هشداری است به یونان و ایتالیا که از کنترل مرزها و ثبت هویت آوارگان عاجز مانده اند.

فرانتکس اختیار آنرا خواهد داشت که پناهجویان غیرقانونی را که اجازه اقامت در اروپا به آنها داده نشده، اخراج کند.

علاوه بر این، بر اساس پیشنهاد کمیسیون اروپا، تعیین و تایید هویت پناهجویانی که وارد خاک اروپا می شوند، اجباری خواهد شد.