مجله هفتگی اروپا؛ ناتو از ترکیه حمایت می کند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مجله هفتگی اروپا؛ ناتو از ترکیه حمایت می کند

اروپا همچنان در چنگال بحران مهاجر است، ناتو در ارتباط با واقعه سقوط جنگنده روسی از ترکیه حمایت کرده و مردم دانمارک به گسترش رشته های همکاری با پلیس اروپا، پاسخ منفی داده اند. اینها، همه، در مجله هفتگی اروپا…. .