اروپا همچنان در تلاش یافتن راه حل بر بحران پناهجویان است

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اروپا همچنان در تلاش یافتن راه حل بر بحران پناهجویان است

وزرای کشور اتحادیه اروپا در بروکسل گردهم آمدند تا بار دیگر بحران پناهجویان و اسکانشان را در اروپا به بحث بگذارند. این گردهمایی، دو روز پیش از کنفرانس سران اتحادیه اروپا و برخی کشورهای آفریقایی در مالت برگزار شده است.

ژان اسل بورن، وزیر خارجه لوکزامبورگ، رئیس دوره ای اتحادیه اروپا گفت: “اگر کشورهای عمده ای که پناهجویان را پذیرا شده اند، زیر بار آن تصمیم بگیرند مرزهایشان را ببندند، این امر پیامدی مضاعف بر سایرین خواهد داشت. نمیدانم تاثیر آن بر کشورهای منطقه بالکان چه خواهد بود. توافق “شنگن” در خطر است. باید در مقابل خطر از دست رفتن فرهنگ انسانیت که اتحادیه اروپا را متحد می کند، مقاومت کنیم.”

اتحادیه اروپا در تلاش اسکان بیش از یکصد و شصت هزار پناهجو در اروپاست که بخش عمده ای از آنها هم اکنون در یونان و ایتالیا تجمع کرده اند.

تواس دو میزیر، وزیر کشور آلمان گفت اتحادیه اروپا باید از این نیز فراتر برود: “ما باید همبستگی اروپا را نشان داده و این پناهجویان را اسکان دهیم. کار به کندی پیش می رود و باید بهتر انجام شود. ما همچنین در صدد برقراری نظامی برای اسکان پناهجویان پس از سامان دادن به این یکصد و شصت هزار نفر هستیم.”

اتحادیه اروپا تاکنون تنها یکصد و شانزده پناهجو را اسکان داده و از یکصد و شصست هزار نفر، تنها برای یکهزار و چهارصد و هجده نفر جای باز کرده است.