مجله هفتگی اروپا؛ روسیه خاک سوریه را هدف بمباران هوایی قرار داد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مجله هفتگی اروپا؛ روسیه خاک سوریه را هدف بمباران هوایی قرار داد

در هفته ای که گذشت، نگاهها به هفتادمین مجمع سازمان ملل، سوریه و بحران آوارگان در اروپا دوخته شده بود. رهبر روسیه در اظهاراتش در سازمان ملل، به وجود اختلاف نظر میان این کشور و آمریکا در ارتباط با سوریه اشاره کرد. دو روز پس این اظهارات، روسیه خاک سوریه را هدف بمباران قرار داد. اینها همه در مجله هفتگی اروپا.