کمیسیون اروپا روند مذاکرات آزادسازی بازرگانی با آمریکا را ترمیم می کند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کمیسیون اروپا روند مذاکرات آزادسازی بازرگانی با آمریکا را ترمیم می کند

روز چهارشنبه، کمیسیون اروپا پیشنهاد کرد که دادگاهی ویژه برای رسیدگی به اختلافات مربوط به سرمایه گذاری و بازرگانی آزاد میان اتحادیه اروپا و آمریکا، ایجاد شود. این دادگاه جایگزین نظام جاری برای حل اختلافات فی مابین خواهد شد.

سسیلیا مال اشتروم، کمیسر اتحادیه اروپا در امور بازرگانی گفت: “ما حقیقتا این چهارچوب را عوض کرده ایم. امیدوارم مردم متوجه شوند که ما به نگرانیهایشان توجه کرده ایم. البته همواره کسانی هستند که با بازرگانی آزاد میان اتحادیه اروپا و آمریکا و اصولا بازرگانی آزاد مخالفند. حتی اگر بگویم بستنی رایگان برای همه، بازهم با آن مخالفت می کنند، اما امیدوارم آنان که جدی تر فکر می کنند، متوجه باشند که ما به انتقادات توجه کرده ایم.”

مذاکرات آزادسازی بازرگانی میان اروپا و آمریکا در میان نگرانی در مورد ورود اقلام آزمایش نشده و غیر سالم آمریکا به اروپا ، مدتی است در جریان است.