خرده تولیدکنندگان لبنیات در فرانسه در مرز ورشکستگی اند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
خرده تولیدکنندگان لبنیات در فرانسه در مرز ورشکستگی اند

بسیاری از کشاورزانی که در تظاهرات روز دوشنبه در بروکسل، مقر اتحادیه اروپا، شرکت داشتند، از فرانسه، مرکز اعتراضات در چند ماه گذشته، آمده بودند.

مزرعه ای در شهر استراسبورگ دارای حدود شصت گاو شیرده است. اما از ماه ژانویه تاکنون که سهمیه کمکی به تولیدکنندگان لبنیات در فرانسه از سی و هفت درصد به سی درصد کاهش یافته است، تولیدکنندگان کوچکتر به زحمت افتاده اند.

صاحب این مزرعه می گوید: “جیبمان خالی شده و قادر به پرداخت صورتحسابهایمان نیستیم. من ۴۵۰ هزار لیتر شیر از قرار تنی هفتاد یورو تولید می کنم که به معنی سی هزار یورو کاهش عایدی نسبت به سال گذشته است.”

تنها ۲۰ کیلومتر دورتر، مزرعه ای بمراتب بزرگتر قرار دارد که پنجاه سال در کار تولید بوده است. این مزرعه سالیانه یک میلیون لیتر شیر تولید می کند که آنرا بصورت ماست و دسر به سوپرمارکتهای محلی می فروشد.

صاحب مزرعه می گوید: “فروش مستقیم می تواند یک راه حل باشد، اما این امر مستلزم سرمایه گذاری گسترده است. باید هزینه ها را کاهش داد و تولیدکنندگان با یکدیگر تعاونی تشکیل دهند.”

اما، ایجاد تعاونی با مقررات بسیاری روبروست و افزایش قیمت تولید، آینده تولیدکنندگان کوچکتر را به خطر انداخته است.