بررسی بحران مالی یونان در گفتگو با یک کارشناس سیاسی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بررسی بحران مالی یونان در گفتگو با یک کارشناس سیاسی

برای بررسی بحران مالی یونان افی کوستاکوستا، گزارشگر یورونیوز در بروکسل با گونترآم وولف، کارشناس سیاسی بنیاد «بروژیل» گفتگو کرده است.

یورونیوز: آیا تا آخر این هفته توافق حاصل خواهد شد؟

وولف: بر اساس مبانی مالی، فرصت نهایی آخر این ماه یا در واقع آخر ماه ژوئیه خواهد بود. یعنی زمانی که نوبت پرداخت پول بانک مرکزی اروپا می رسید. با توجه به فشار زیادی که وجود دارد و همچنین با توجه به انرژی زیاد که سیاستمداران صرف این موضوع کردند، به نظر می رسد تا پایان هفته راه حلی یافته شود.

یورونیوز: چرا کشورهای عضو حوزه پولی یورو برای مانده یونان در این منطقه این قدر تلاش می کنند؟

وولف: افراد زیادی به این نتیجه رسیدند که خروج یونان از منطقه یورو در تناقض با پیمان های اروپایی است. موجب بی اعتمادی می شود و ساختار پولی و مالی اتحادیه را تغییر خواهد داد. این موضوعی برگشت ناپذیر است و مشکلات زیادی را به دنبال خواهد داشت.

یورونیوز: در طول مدت مذاکرات چند ماه اخیر کدام طرف امتیازات بیشتری داده است؟

وولف: سئوال سختی است. وام دهندگان امتیازات زیادی دادند. امیدوارم یونان امتیازات کمی ارائه ندهد، بلکه دست به اصلاحات اساسی بزند و با فساد مبارزه کند و مالیات ثروتمندان را افزایش دهد. این اقدامات بازتاب مثبتی در یونان و در کشورهای وام دهنده خواهد داشت. مسئولان اروپایی می توانند در زمان انتخابات در کشورهای خود این توافق را نقطه مثبتی در کارنامه خود بخوانند. امیدوارم سیپراس مالیات ثروتمندان را افزایش دهد.

یورونیوز: آیا برنامه سوم ریاضتی در پیش است؟

وولف: این مسائل به معنی اجرای برنامه سوم ریاضتی است. تنها جایگزینی صندوق بین المللی پول مطرح نیست، بلکه آسان کردن برنامه ریاضتی نیز مورد توجه است.