رئیس کمیسیون اروپا نخست وزیر یونان را به باد انتقاد گرفت

رئیس کمیسیون اروپا نخست وزیر یونان را به باد انتقاد گرفت
نگارش از Euronews

ژان کلود یونکر با شدت لحن به موضع یونان در قبال دیونش اشاره کرد.

در پایان روز سه شنبه، ژان کلود یونکر، رییس کمیسیون اروپا با لحنی شدید از موضع یونان در قبال دیونش سخن گفت.

آقای یونکر گفت: “از روز یکشنبه تاکنون با دولت یونان تماس نداشته ام. من تصمیم گرفتم به مذاکرات پایان دهم زیرا با توجه به موضع یونان، این مذاکرات به جایی نمی رسید. نخست وزیر سیپراس می داند که من با افزایش مالیات بر دارو و برق مخالفم و معتقدم این اشتباهی بزرگ است اگر یونان مجبور شود این مالیاتها را افزایش دهد.”

وی افزود: “فکر می کنم مذاکرات در داخل و خارج از یونان آسانتر می بود اگر دولت این کشور پیشنهادهای کمیسیون اروپا را – که یکی از سه نهاد مسئول در این میان است – بدرستی منعکس کند. من دولت یونان را بخاطر انعکاس نادرست مذاکرات به مردم یونان، سرزنش می کنم.”

گزارشهای تایید نشده حاکی از احتمال برگزاری یک کنفرانس سران با یونان در روز یکشنبه است.

مطالب مرتبط