تعویق رای گیری در مورد توافق تجاری با آمریکا در پارلمان اروپا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تعویق رای گیری در مورد توافق تجاری با آمریکا در پارلمان اروپا

روز سه شنبه پس از به تعویق افتادن رای گیری در مورد توافقنامه تجاری بین ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا توسط مارتین شولتز، رئیس پارلمان اروپا، بحث در این مورد متوقف شد.

سوفی اینتولد، نماینده لیبرال پارلمان اروپا از هلند در اینباره می گوید: «مارتین شولتز به تنهایی تصمیم گرفت تا این رای گیری را به تعویق بیاندازد چرا که نمی خواست اختلافات داخل گروه سوسیالیست نمایان شود. من کمی هم از غیبت امروز صبح او نگران هستم. او با تصمیمی که گرفت هرج و مرج ایجاد کرد. مارتین شولتز کجا بود؟»

مارتین شولتز، رئیس پارلمان اروپا گفته بود: «پارلمان اروپا یک چیز را نباید دست کم بگیرد: کمیسیون اروپا با ایالات متحده آمریکا، قویترین اقتصاد جهان از طرف ۲۸ کشور عضو که سایر اقتصادهای قوی جهان هستند مذاکره می کند. در چنین توافقی از پارلمان اروپا باید یک صدای قوی شنیده شود، نه چند صدا!»

مانفرد وبر، نماینده آلمانی و راست میانه پارلمان اروپا می گوید: «مارتین شولتز اساس کار را مقررات می داند و مقررات روشن است: اگر تعداد پیشنهادات زیاد باشد و در صحن پارلمان نتوان به آنها رسیدگی کرد، در این صورت او حق به تعویق انداختن رای گیری را دارد . خوب، او حمایت ما را بدست آورد تا بتوانیم به درستی در این مورد در پارلمان بحث کنیم.»

یانیک ژادو، نماینده سبز پارلمان اروپا می گوید: «این چه پارلمان اروپایی است که از رای گیری و بحث کردن و شهروندان اروپایی هراس دارد؟ ما باید در این مورد بحث و رای گیری کنیم.»