پارلمان راه را برای ادامه مذاکرات بازرگانی میان اروپا و آمریکا باز کرده است

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پارلمان راه را برای ادامه مذاکرات بازرگانی میان اروپا و آمریکا باز کرده است

کمیته بازرگانی بین المللی پارلمان اروپا یک رشته پیشنهاد به کمیسیون اروپا تسلیم کرده است که در مذاکرات آزاد سازی بازرگانی با ایالات متحده بکار گیرد. این پیشنهادها تنها جنبه توصیه دارد و قانون نیست.

مخبر کمیته بازرگانی بین المللی پارلمان گفت: “ما اطمینان یافته ایم که حقوق اساسی کارگر و استاندارد های محیط زیستی رعایت شده و مقررات بیشتر برشرکتها اعمال گردیده است. این یک پیشرفت است. در مورد حمایت از سرمایه گذار هم گامهایی در جهت مثبت برداشته شده است.”

اما نماینده حزب سبزها ضمن اظهار تردید در مورد گزارش و توصیه های پارلمان می گوید این پیشنهادات دست شرکتهای چند ملیتی را تقویت می کند: “ما گزارش بسیار بدی داریم، قطعنامه ای بد که از شهروند اروپایی حمایت نکرده برعکس حقوق موسسات بین المللی را علیه یک نظام دموکراتیک تقویت می کند.”

مخالفان با این قطعنامه می گویند پارلمان در مقابل کمیسیون اروپا عقب نشینی کرده است.

اما، یک نماینده پارلمان می گوید: “اگر این معاهده بدرستی مذاکره شود، بسیاری از شهروندان و نیز شرکتهای کوچک و متوسط که با مقرراتی چندگانه روبرویند، از آن بهره مند خواهند شد.”

برغم مخالفتهای فراوان با این معاهده، قرار است مذاکرات میان کمیسیون اروپا و آمریکا از اواسط ماه ژوئیه مجددا آغاز شود.