رای دادگاه اتحادیه اروپا علیه ادعای کمیسر سابق

رای دادگاه اتحادیه اروپا علیه ادعای کمیسر سابق
نگارش از Euronews

روز سه شنبه، دادگاه اتحادیه اروپا، دومین دادگاه عالی در اتحادیه، رای داد که جان دالی، کمیسر سابق اتحادیه اروپا داوطلبانه از سمتش کناره گیری کرده بوده است.

روز سه شنبه، دادگاه اتحادیه اروپا، دومین دادگاه عالی در اتحادیه، رای داد که جان دالی، کمیسر سابق اتحادیه اروپا داوطلبانه از سمتش کناره گیری کرده بوده است.

آقای دالی در سال دو هزار و دوازده، بدنبال رسوایی پذیرش رشوه از یک موسسه تولید دخانیات، از کار برکنار شد.

او همواره بر بیگناهی اش اصرار ورزیده و مدعی بوده که زیر فشار ژوزه مانوئل باروسو، رئیس وقت کمیسیون ناگزیر از کناره گیری شده است.

دادگاه، همچنین، رای داده است که آقای باروسو جان دالی را مجبور به استعفا نکرده بود. در حکم دادگاه آمده است که اینکه آقای باروسو به جان دالی گفته بوده که بهتر است بجای اخراج، خود داوطلبانه کناره گیری کند، به معنی اجبار به استعفا نیست.

در کمیسیون جدید آقای یونکر، کمیسرها حق ملاقات خصوصی با نمایندگان موسسات را ندارند.

مطالب مرتبط