اقدامات رومانی برای مبارزه با فساد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اقدامات رومانی برای مبارزه با فساد

در بین اعضای اتحادیه اروپا، کشور رومانی دارای یکی از فاسدترین سیستم های اداری است؛ موضوعی که مقامات بخارست را بر آن داشته تا با اجرای یک رشته عملیات گستره مبارزه با فساد چهره نوینی از کشورشان ارائه کنند.

لورا کویسی، دادستان کل این کشور هدایت عملیات پاکسازی کشورش از مقامات فاسد را بر عهده دارد. او درباره اقدامات انجام شده گفت: «موفقیت اصلی نشان دادن فساد مقامات سرشناس و محکوم کرد آنها بود؛ کسانی نظیر نخست وزیر پیشین، نمایندگان پارلمان و سنا، قضات و مقامات اداری.»

اقدامات رومانی با استقبال دیگر کشورها روبرو شده است. مونیکا ماکویی، نماینده رومانیایی پارلمان اروپا درباره این موضوع اظهار داشت: «از من و بقیه همکاران می پرسند سیستم مبارزه با فساد شما چگونه کار می کند. رمز موفقیت شما چیست؟ مهمترین چیز خود ما هستیم. کشورهای دیگر از جمله بلغارستان خواهان پیروی از ما هستند.»

برخورد با اعضای باندهای مافیایی نیز بخشی از فعالیتهای اداره مبارزه با فساد در رومانی است.