لایحه پیشنهادی پارلمان اروپا برای قطع منابع مالی شبه نظامیان

Access to the comments نظرها
نگارش از Mohsen Salehi
لایحه پیشنهادی پارلمان اروپا برای قطع منابع مالی شبه نظامیان

در صورت تصویب نهایی لایحه پیشنهادی کمیسیون تجارت بین الملل پارلمان اروپا، کارخانجات و پالایشگاه های اروپایی برای واردات مواد خام از مناطق جنگی به مجوز رسمی نیاز خواهند داشت. موافقان این اقدام را قدمی مثبت در جهت قطع منابع مالی گروه های شبه نظامی می دانند، گروهی های که بخشی بزرگی از درآمدشان حاصل استخراج و فروش مواد اولیه است.

کمیسیون تجارت بین الملل پارلمان اروپا، روز سه شنبه با ۲۲ رای موافق در برابر ۱۶ رای مخالف این لایحه را تصویب کرد، لایحه که در گام بعدی باید در اجلاس عمومی به رای گذاشته شود.