اتحادیه اروپا بر حمایتهایش از تونس خواهد افزود

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اتحادیه اروپا بر حمایتهایش از تونس خواهد افزود

روز جمعه، رهبران اتحادیه اروپا توافق کردند که در ارتباط با حملات تروریستی در تونس در هفته گذشته، بر میزان حمایتهایشان از این کشور بیفزایند.

قرار است رئیس شورا و و اداره خارجه اتحادیه در پایان ماه جاری از تونس دیدار کنند.

فدریکا موگرینی، رئیس اداره خارجه اتحادیه اروپا گفت: “ما بر همکاری های خود در زمینه های امنیتی و مبارزه با تروریسم، و به برنامه های اقتصادی و اجتماعی نوین این کشور کمک خواهیم کرد تا تونس را در جهت انتقال به دموکراسی یاری دهیم.”

رهبران اتحادیه اروپا همچنین تحریم علیه روسیه را به رعایت کامل مفاد موافقتنامه مینسک در مورد صلح در اوکراین مرتبط کردند. روسیه در واکنش گفت که همچنان منافع خود را درنظر خواهد داشت.

وزریر کابینه لهستان در امور اروپا گفت: “ما تنها در پایان سال خواهیم دانست که مفاد موافقتنامه مینسک بطور کامل اعمال شده، و آیا مرزهای اوکراین به این کشور بازپس داده شده است یا نه. تنها در آن زمان است که می توانیم در مورد اقدام بعدی تصمیم بگیریم.”

در میان سایر نکات مورد بحث، مسئله مهاجرین غیر قانونی به سواحل مدیترانه نیز مطرح شد.