مانور نظامی "ناتو" در آبهای نزدیک به کریمه

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مانور نظامی "ناتو" در آبهای نزدیک به کریمه

تا سال دو هزار و هشت که روسیه به گرجستان حمله کرد، دریای سیاه منطقه صلح و همکاری بود. الحاق کریمه به روسیه در سال گذشته، ساحل دریای سیاه را به یک منطقه نظامی مبدل کرده است. در سالروز این الحاق، “ناتو” با شرکت نیروهای آمریکا، کانادا، ترکیه، رومانی، بلغارستان، ایتالیا و آلمان در آبهای دریای سیاه در ساحل رومانی دست به یک مانور دریایی زده است.

پرفسور ایدن مامت، دبیر شبکه دانشگاههای دریای سیاه اظهار نگرانی می کند: “این منطقه تعطیلات بود، جایی مطبوع که خاطراتی خوش بر جای می گذاشت. حالا منطقه مخاصمه، اختلاف و بحث در مورد تاریخچه آن شده است.”

یک مورخ از دست بدست شدن کریمه میان ایران، یونان، رم، بیزانتین و عثمانیها می گوید: “روسیه کریمه را در حدود سال هزارو هفتصد و هشتاد تصرف کرده خود را در آنجا تثبیت نمود. تصور نمی کنم در آینده نزدیک یا دور کریمه از خاک روسیه جدا شود.”

گزارشگر یورونیوز از ساکنین ساحل رومانی در همسایگی کریمه پرسید آیا از تحولات این منطقه نگرانند؟ آنها در پاسخ گفتند که نگرانی چندانی در این مورد نداشته و احساس امنیت می کنند اما تغییر مرزها در قرن بیست و یکم بسیار بد است.

اما یک نماینده پارلمان اروپا اهل رومانی نگران حرکت بعدی روسیه است: “در عمل کریمه بصورت کالینینگراد جنوب درآمده است. سکویی است که از آن برای اقدامات تهاجمی نه تنها در منطقه بلکه در قلب اروپا استفاده می شود.”

کشتی های جنگی ناتو که به کشورهای منطقه دریای سیاه تعلق ندارند تنها می توانند به مدت بیست و یکروز در این آبها بمانند. کشتی های آمریکا، کانادا، ایتالیا و آلمان تا آخر ماه جاری منطقه را ترک خواهند کرد.