سیستم ثبت نام مسافران در اروپا چیست؟

سیستم ثبت نام مسافران در اروپا چیست؟
نگارش از Euronews

در این برنامه سخن شما هانس از دانمارک پرسیده است: «در اروپا بحث زیادی حول ایجاد سیستم “ثبت نام مسافران در اروپا” (PNR) در گرفته است. این سیستم چگونه

در این برنامه سخن شما هانس از دانمارک پرسیده است: «در اروپا بحث زیادی حول ایجاد سیستم “ثبت نام مسافران در اروپا” (PNR) در گرفته است. این سیستم چگونه عمل می کند و چرا این موضوع این قدر حساسیت برانگیخته است؟»

دادهها علاوه بر اطلاعات معمولی که پلیس و مقامات رسمی درباره سفر شهروندان اتحادیه اروپا گردآوری می کنند، اطلاعات حساس مانند رسید پرداختها و جزئیات دیگری را شامل می شود که با آنها پلیس می تواند در اوضاع و احوال شخصی افراد ت

سرجو کارِرا، محقق ارشد مرکز مطالعات سیاسی اروپا به این پرسش پاسخ می دهد: «سیستم ثبت نام مسافران در اروپا پایگاه دادههای فوق العاده بزرگی است که از سفرهای هوایی تمام شهروندان اتحادیه اروپا خبر می گیرد. مقدار داده هایی که در این سیستم ضبط می شود فوق العاده زیاد است. داده ها علاوه بر اطلاعات معمولی که پلیس و مقامات رسمی درباره سفر شهروندان اتحادیه اروپا گردآوری می کنند، اطلاعات حساس مانند رسید پرداختها و جزئیات دیگری را شامل می شود که با آنها پلیس می تواند در اوضاع و احوال شخصی افراد تفحص کند، از جمله بداند چقدر احتمال همکاری با تروریست ها وجود دارد.»

آقای کاررا می گوید که سیستم “ثبت نام مسافران در اروپا” با اصل آزادی جابجایی مغایرت دارد و می افزاید: «این پیشنهاد با اصل آزادی جابه جایی و قرارداد شنگن در تضاد است. این کنترلهای سیستماتیک در مورد جابه جا شدن افراد از یک کشور به کشوری دیگر در داخل اتحادیه اروپا، در قرارداد شنگن وجود ندارد. کمیته حقوق مدنی پارلمان اروپا، نسخه پیشین این پیشنهاد از سوی کمیسیون اروپا را رد کرده بود، زیرا بین اطلاعات مختلفی که کمیسیون می خواست در پایگاه دادهها بگنجاند، تناسب وجود نداشت و با مدت زمان حفظ این اطلاعات نیزموافق نبود.

وی همچنین می گوید که نسخه جدیدی از این پیشنهاد از سوی کمیسیون اروپا ارائه شده است و می افزاید:«روایت جدیدی از این پیشنهاد ارائه شده است که هنوز علنی نیست. نمی دانیم کمیسیون چه طور می خواهد به نگرانی هایی که در پارلمان اروپا وجود دارد پاسخ دهد.»

مطالب مرتبط