تحقیق در مورد استثناهای مالیاتی در بلژیک

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تحقیق در مورد استثناهای مالیاتی در بلژیک

اتحادیه اروپا تحقیقات پیرامون قوانین مالیاتی بلژیک درمورد شرکتهای چند ملیتی را آغاز کرده است. این قوانین به گروهی از شرکتهای عمده اجازه داده است از مبلغ مالیاتشان بکاهند. کمیسیون اروپا در مورد مطابقت این قوانین با مقررات اتحادیه اروپا، تردید دارد. اینگونه تخفیفهای مالیاتی، به تعدادی واحد بازرگانی ارجحیت مالی داده است و اصل رقابت را متزلزل می کند.

مارکرت وستیگر، کمیسر اتحادیه گفت: “در این مرحله بنظر می رسد برخی شرکتهای چند ملیتی در بلژیک، بدون هیچگونه توجیه مالی، تنها برروی بخشی از سودشان مالیات پرداخت می کنند و البته چرا سایرین باید مالیات کامل بپردازند؟”

سال گذشته، گزارشهای نشت شده درمورد لوکزامبورگ، افشاء کرد که بیش از سیصد شرکت بین المللی، با ثبت شاخه های خود در این دوک نشین کوچک، از استثناهای مالیاتی عظیم بهره مند شده اند. کمیسیون اروپا وعده داد درمورد عملکرد مالیاتی کشورهای عضو، تحقیقات کامل بعمل بیاورد.