اتحادیه اروپا مذاکرات پیمان بازرگانی با آمریکا را شفاف می کند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اتحادیه اروپا مذاکرات پیمان بازرگانی با آمریکا را شفاف می کند

بدنبال اعتراض شهروندان اتحادیه اروپا به آزاد سازی بازرگانی میان اتحادیه و آمریکا، کمیسیون اروپا اعلام کرده است که متن مواردی از مذاکرات را منتشر خواهد کرد، اما این شفافیت شامل همه جنبه های مذاکرات نخواهد شد.

سسیلیا مال اشتروم، کمیسر اتحادیه اروپا در امور بازرگانی روز چهارشنبه گفت: “همانطور که در ماه نوامبر گفتم، برخی نکات که به دسترسی به بازار (مصرف) و سهمیه بندی و تعرفه مربوط است، منتشر نخواهد شد. اینها نکاتی بسیار حساس هستند که باید در مذاکرات، محرمانه نگاهداشته شوند.”

در این میان، اداره بازرسی اتحادیه اروپا ضمن استقبال از این اقدام، خواهان شفافیت بیشتر در مذاکرات مربوطه شده است.

سخنگوی اداره بازرسی اتحادیه اروپا گفت: “ما فکر می کنیم متن مذاکرات باید پیش از پایان گفتگوها، با انعکاس نه تنها موضع اتحادیه بلکه موقعیت آمریکا، باشفافیت بیشتری همراه باشد.”

شهروندان اروپا بویژه نگران آنند که اغذیه مملو ازمواد شیمیایی و از نظر ژنتیکی دستکاری شده که در آمریکا آزاد است، وارد بازار اروپا شده به سلامت مردم لطمه بزند.