اعتصاب عمومی بلژیک را فلج کرده است

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اعتصاب عمومی بلژیک را فلج کرده است

روز دوشنبه، سراسر بلژیک بدنبال یک اعتصاب عمومی فلج شد.

فرودگاهها، ایستگاههای قطار و وسایل ایاب و ذهاب عمومی در پاسخ به تقاضای اتحادیه های کارگری که به اقدامات ریاضتی دولت معترضند، از کار باز ایستادند. با پیوستن برج کنترل فرودگاه به اعتصاب، کلیه پروازهای هواپیماها لغو شد. اعتصابیون برخی از خیابانها و جاده های اطراف بروکسل را هم مسدود کردند.

اقدامات ریاضتی دولت شامل عدم افزایش دستمزدها، افزایش سن بازنشستگی و مالیاتهاست.

یکی از اعتصاب کنندگان به گزارشگر یورونیوز گفت: “کارگران و کارمندان جوان و سالمند داریم. سالمندان باید تا شصت و پنج سالگی کار کنند و حالا می خواهند دو سال دیگر هم به آن اضافه کنند.”

اما شهروند دیگری ضمن مخالفت با اعتصابها گفت: “مردم به اندازه کافی صدای اعتراضشان را بلند کرده اند و حالا باید بر سر کارهایشان برگردند.

گزارشگر یورونیوز می گوید: «معترضان می گویند اگر به تقاضاهایشان پاسخ داده نشود، به اعتصابهایشان ادامه خواهند داد، اما دولت هم در موقعیت دشواری است زیرا باید تا پنج سال دیگر مبلغ یازده میلیارد یورو دیون ملی بلژیک را بپردازد.»