چگونه با صید بی رویه مبارزه کنیم؟

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
چگونه با صید بی رویه مبارزه کنیم؟

پیش بینی های بدبینانه به واقعیت تبدیل می شوند: ذخایر جهانی ماهی در حال از بین رفتن هستند. به ویژه بخاطر کشتی های بزرگ ماهیگیری که اغلب از کمک های دولتی هم استفاده می کنند.

یارانه های اتحادیه اروپا، در چارچوب سیاست مشترک شیلات، ناوگان ماهیگیری اروپا را مدرن کرد. اما این ناوگان در صید بی رویه ماهی و از بین بردن اکوسیستم های منطقه ای سهیم است.

طوماری که به ابتکار صندوق جهانی حیات وحش، صد و پنجاه هزار امضا جمع آوری کرد، از پارلمان اروپا می خواهد، قوانین سخت تری در زمینه شیلات اتخاذ کند.

مطالعات دیگری نشان می دهند که اگر اصلاحاتی در این زمینه صورت نگیرد، تا ده سال آینده، صید ماهیگیران اروپا سی درصد کاهش می یابد. کاهشی که باعث از بین رفتن پنجاه هزار شغل خواهد شد.

چگونه می توان بخش ماهیگیری در اروپا و در سراسر جهان را نجات داد؟ آیا اروپا می تواند قبل از اینکه دیر شود، سیاست های جهانی در این زمینه را تغییر دهد؟

در این برنامه ۲۵ ثانیه، “اولرایک رودوست“، گزارشگر پارلمان اروپا در مورد سیاست های مشترک شیلات، “ساسکیا ریچارتس“، مشاور سیاسی گرینپیس و “گرارد وان بالسفورت“، رییس یک انجمن ماهیگیری با ۲۵ کشتی، میهمان این برنامه کریس برنز هستند.