بحران منطقه یورو ادامه دارد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بحران منطقه یورو ادامه دارد

مباحثه در مورد بحران یونان، رشد اقتصادی و اقدامات ریاضتی نه تنها در کنفرانس سران روز چهارشنبه دنبال خواهد شد، بلکه در اجلاس ماهیانه پارلمان اروپا ادامه دارد. مشکل گرفتن نتیجه ای واحد از مجموعه نظرات مختلف است.

رهبر گروه سوسیال دموکرات در پارلمان می گوید:

“مبلغ هزینه های دولتی در اروپا هرگز تا این حد کاهش نداشته است. باید آنرا افزایش دهیم”.

رهبر گروه لیبرالها، اما، می گوید:

“امیدوارم آلمان هم در این مورد گامی بردارد، اما روشن است که اگر از اوراق قرضه اروپا و صندوق نجات برخوردار نشویم، از این بحران هم خارج نخواهیم شد. این بخاطر آن است که کشورهایی مثل اسپانیا و ایتالیا همچنان با بهره بالای شش درصد دست بگریبانند”.

در این میان مقاماتی هم هستند که خواهان خروج یونان از منطقه یورو هستند.

رهبر حزب مردم پارلمان گفت:

“اگر این بحران به وخامت بیشتری بیانجامد، یونان باید منطقه یورو را ترک کند. خیلی روشن به یونان بگویم که این واقعیتی است که باید بپذیرد”.