اوضاع وخیم اقتصادی موجب خشم و بی اعتمادی ایرلندی ها شده است

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اوضاع وخیم اقتصادی موجب خشم و بی اعتمادی ایرلندی ها شده است

در ایرلند این ساختمان ها میراثی از رونق اقتصادی گذشته اند. رونق اقتصادی و رشد کم نظیری که با بروز بحران اقتصادی، سر انجام با ورشکستگی ایرلند خاتمه یافت و اتحادیۀ اروپا و صندوق بین المللی پول را مجبور به کمک به این کشور کرد.

اما آیا این کمک مالی تأثیر گذار بوده است؟

به زودی مردم ایرلند در یک همه پرسی در مورد پیمان مالی اتحادیه اروپا، به این پرسش پاسخ خواهند داد.