چشم انداز رابطه بریتانیا و اتحادیه اروپا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
چشم انداز رابطه بریتانیا و اتحادیه اروپا

در اتحادیه اروپا باقی بمانیم یا از آن خارج شویم؟ این سئوالی است که سالهاست ذهن سیاستمداران بریتانیایی را بخود مشغول کرده است.

پاسخ منفی اخیردیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا به آلمان و فرانسه، باردیگرمسئله قدیمی تردید بریتانیایی ها درعضویت کشورشان دراتحادیه اروپا را زنده کرد. تصمیمی که به اعتقاد برخی ازمنتقدان موجب انزوای بریتانیا خواهد شد.

واقعیت این است که چشم انداز سیاسی امروز اروپا تفاوتهای زیادی با گذشته دارد. بیست و هفت عضو ناهمگون و یک منطقه پولی مشترک شامل هفده کشور با یک بحران اقتصادی بی سابقه…. بحرانی که اعضای اتحادیه اروپا را لاجرم بسمت انعقاد عهدنامه ای جدید با هدف تقویت بنیانهای مالی و اقتصادی قاره سوق می دهد.

دیوید کامرون مفادعهدنامه جدید را با منافع مردم بریتانیا متناقض دانست و از امضای آن خودداری کرد. تصمیمی که هر چند در داخل کشور مورد استقبال قرار گرفت، اما می تواند دست او را در نشست آتی سران اتحادیه اروپا ببندد.

از اینرو و در پی این فشارهاست که برخی از آگاهان برگزاری همه پرسی در این کشور را با هدف ماندن یا ترک اتحادیه اروپا اجتناب ناپذیر می دانند.

اما چه مخالفان و چه موافقان اجرای چنین همه پرسی ای می دانند که عملا پیش از انتخابات سال 2015 این کار امکانپذیر نیست…فرصتی تقریبا سه ساله برای هر دو گروه، برای تفکر بیشتر و در نهایت اتخاذ یک تصمیم درست تر.