در ایتالیا جوانان جایی ندارند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
در ایتالیا جوانان جایی ندارند

جوانان ایتالیایی دراعتراض به آینده شغلی نامطمئن، در خیابان ها به تظاهرات می پردازند.

دستمزد ماهانه هشت میلیون ایتالیایی یا یک سوم نیروی کار، کمتر از هفتصد یورو تخمین زده می شود. این جوانان و تحصیل کرده ها هستند که در سخت ترین وضعیت قرار دارند.

و این برای کشوری که بعنوان ضعیف ترین حلقه در زنجیره اتحادیه اروپا دیده می شود، خبر خوبی نیست.

چه اتفاقی برای ایتالیا افتاده و عاقبت چه خواهد شد؟