بیش از یک میلیون مجار به بانکهای سوییس بدهکارند

بیش از یک میلیون مجار به بانکهای سوییس بدهکارند
نگارش از Euronews

دولت مجارستان به کمک شهروندانی می آید که به بانکهای خارجی بدهکارند

اما مشکل اینجاست که تعداد مجارهای بدهکار بالاتر از انست که بتوان به همه آنها کمک کرد. مجارهای بدهکارحالا باید به فرانک سوییس بدهی ها را به بانکها بپردازند، طبقه متوسط مجار حال تحت فشار مراجع قضایی است و

آخرین راه حل نزول بگیران محلی هستند.

در گزارشگر به این معضل مجارها پرداخته ایم.

اگر می خواهید گزیده های بیشتری از مصاحبه های ما را به انگلیسی مشاهده کنید، لطفا به آدرس زیر مراجعه کنید:
Zoltan Pogatsa bonus

مطالب مرتبط