موقعیت جدید دانمارک مقابل شنگن

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
موقعیت جدید دانمارک مقابل شنگن

بیش از ده سال پس از الحاق به منطقه شنگن، چندی پیش، دانمارک از این پیمان تلویحاً خارج شد.

از سر گیری کنترل های مرزی باعث تعجب آلمان و سوئد، همسایگان این کشور شد. دانمارک از چه هراس دارد و به چه علت دوباره وسوسه بستن مرزهای خود را دارد؟

برنامه این هفته گزارشگر به این موضوع اختصاص دارد.