کودکان در سودای الماس در کنگو

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کودکان در سودای الماس در کنگو

جمهوری دموکراتیک کنگو دارای بیشترین منابع طبیعی درآفریفا است. معهذا، فقر در همان مناطقی که غنی ترین معادن را دارد، غوغا می کند. هزاران کودک برای کمک به خانواده هایشان، روزها و ماهها رادر معادن سپری می کنند…. و وقتی تنها مشغله ذهنی مردم معامله الماس است، چطور می توان از پدر و مادر ها انتظار داشت کودکانشان را به مدرسه بفرستند؟

همه ، در برنامه “گزارشگر” .