قایق «منیتو»، قایق بادبانی جان اف کندی در سواحل لاجوردی جنوب فرانسه

قایق «منیتو»، قایق بادبانی جان اف کندی در سواحل لاجوردی جنوب فرانسه
نگارش از Euronews