برگزاری جشنواره تارنتای ایتالیا با تاکید بر صلح

برگزاری جشنواره تارنتای ایتالیا با تاکید بر صلح
نگارش از Euronews

جشنواره موسیقی «شب‌ تارنتا»، امسال با اختصاص برنامه‌ای درباره صلح روز شنبه ۲۶ اوت (چهارم شهریور) در ایتالیا برگزار شد. هنرمندان در این جشنواره به مدت پنج ساعت، قطعاتی از موسیقی «پیتسیکا» را که یک موسیقی فولکور منطقه سالنتو در جنوب ناحیه آپولیا است، اجرا کردند. رقصنده ها هم روی سن با رقص و آواز گروه موسیقی را همراهی کردند. بیش از ۲۰۰ هزار نفر برای تماشای این اجرا حضور داشتند.

مطالب مرتبط