نمایشگاه پرتره حیوانات خانگی در کانبرا

نمایشگاه پرتره حیوانات خانگی در کانبرا
نگارش از Euronews

آیا مردم شبیه حیوان خانگی یا گربه و سگشان به نظر می رسند؟ «گالری ملی پرتره» در کانبرا اکنون به بازدیدکنندگان فرصت می دهد تا برای این پرسش پاسخی پیدا کنند. این گالری که میزبان نمایشگاهی از همه حیوانات خانگی، از کوچک تا بزرگ است رابطه و علاقه دو طرفه را در قاب تصویر نشان می دهد.

برگزار کننده آن می گوید: «رویکردها مختلف ولی مضمون مشترک آثار، نگاه گرم و انسانی هنرمند است.» نمایشگاه شامل ۱۶۰ اثر هنری شامل مجسمه، نقاشی و طراحی از هنرمندان معاصر استرالیایی است. کن دون، نقاش اهل کانبرا از همه سگهایی که در طول زندگی داشته تجلیل کرده است. نقاشیهای او مانند سگ قبلی اش شاد و بازیگوش است. سگ تنها حیوان حاضر در نمایشگاه نیست، هنرمند دیگری به نام لوسی مرغ و گوسفند را ترجیح داده است. او دهها نمای نزدیک از سرو گردن این حیوانات اهلی کشیده است.

بنا به آمارهای کشوری، مردم استرالیا ۲۵ میلیون حیوان خانگی دارند و حدود ۷۰ در صد مردم این ششمین کشور پهناور دنیا، صاحب دستکم یک حیوان خانگی هستند. این نمایشگاه تا مارس ۲۰۱۷ در کانبرا، پایتخت استرالیا برقرار است.