تازه های هنر از سراسر اروپا

تازه های هنر از سراسر اروپا
نگارش از Euronews

هنر معاصر در پاریس

در بنای شکوهمند «گراند پاله» (کاخ برزگ) نمایشگاه بین المللی هنر معاصر (FIAC) فرصتی کمیاب برای کشف مستعدترین هنرمندان معاصر را فراهم کرده است. آثار حاضر در این نمایشگاه، غنا، سرزندگی و تکثر دیدگاههای هنری را یکجا دارند.

کاراواجّو در لندن

«فراسوی کاراواجّو» نام نخستین نمایشگاه جامع آثار این هنرمند در بریتانیاست. نقاشیهای اصیل و سرشار از حسّ او، همراه با طبیعت گراییِ شدید، نورپردازی خیره کننده و داستانگوییِ پُرکشش، تأثیری ماندگار بر هنر اروپا داشته اند. تأثیری که بازتابهای آن تا زمان ما جاری است.

زیبایی نامنتظره

«زیباییِ نامنتظره»، نام گزیده ای از عکسهای ۱۱۰ عکاس است که با تکیه بر آثار «روبر دوانو» (Robert Doisneau) در مادرید به نمایش درآمده است. دوانوی فرانسوی یکی از شناخته شده ترین عکاسان سده بیستم است که زندگیِ پاریس را در قاب عکسهایش جاودانه کرده است. عکسهای او گرچه سختی دوران جنگ و پس از آن را تصویر می کنند، اما همواره روزنه امیدی به سوی دنیایی بهتر باز می کنند.

فیلمهای جسورانه در جشنواره فیلم ویِنال

جشنواره بین المللی فیلمِ ویِنال (VIENNALE) در بخش اصلی خود، دستچینی از فیلمهای خاص از سراسر جهان را به نمایش گذاشته است. اکثر این فیلمهای مستقل و جسورانه، با معیارهای زیبایی شناختی و دیدگاه های سیاسی جاری فاصله زیادی دارند.