«به هر قیمت» وسترن قرن بیست و یکم

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
«به هر قیمت» وسترن قرن بیست و یکم

فیلم «به هر قیمت» (Hell Or High Water) یک فیلم وسترن با عناصر کلیشه ای آن است، وسترنی واقعی با سرخپوست، کابوی، کلانتر و همچنین سرقت بانک که در تگزاس روی می دهد در حالیکه بیشتر صحنه های فیلم در طبیعت روی می دهد. اما تفاوت آن این است که در قرن بیست و یکم سرقت بانک برای بازپرداخت وام بانک است، قانونهای قرن نوزدهم تغییر کرده است. در این فیلم به کارگردانی اسکات دیوید مکنزی، بانک می زنی تا وام را پس بدهی. دو برادر که یکی از آنها تازه از زندان آزاد شده چند روز برای پرداخت بدهی بانک وقت دارند تا بانک مزرعه کوچک خانوادگی را مصادره نکند. پس تصمیم می گیرند تا به شعبه «مید لند بانک» تگزاس دستبرد بزنند.

بدیهی است که فیلم از این کلیشه ها فراتر می رود، این فیلمی از برادری و روایتی از بی عدالتی اجتماعی و همچنین عدالت، اخلاق و از خود گذشتگی است که مخاطب هیجان صحنه های حادثه ای را در ظرافت داستان آن فراموش می کند. «به هر قیمت» فیلمی عمیق و فشرده، ساده و پیچیده است که «سینمایی دیگر» دیدن آن را به شما توصیه می کند.