نقاشی روی بدن مدل زنده

نقاشی روی بدن مدل زنده
نگارش از Euronews

برای اریک چکارینی، هنرمند بلژیکی بدن انسان یک بوم نقاشی است. او عکاس و نقاش تبیغات است و با نام های تجاری معروفی مانند کوکاکولا، اورال و ساب همکاری کرده است. اریک چکارینی در جزیره «آی بیسا» در اسپانیا زندگی می کند. او معتقد است نور در این جزیره برای نقاشی و عکاسی بسیار مناسب است. اریک چکارینی می گوید: «سه سال پیش پروژه را در آی بیسا شروع کردیم. نقاشی روی بدن قواعد نقاشی را بهم می ریزد. به این معنی که نقاش معمولا به مدل نگاه می کند و روی بوم می کشد ولی در این شیوه قلم و اسفنج روی بدن مدل ها حرکت می کنند. من در نقاشی نقشی ندارم، کار من عکس گرفتن از کار نهایی است.»

برای نقاش، کار روی مدل زنده تجربه جالبی است. برخلاف بوم، مدل زنده نفس می کشد، حرکت و احساس دارد. هنرند بلژیکی می گوید: «مدل برای کار من خیلی مهم است زیرا مدل باید بفهمد نقاش چه می خواهد و چه چیزی را می خواهد روی پوست بیان کند. مدل باید بدن را برای بهترین نحوه نمایش نقاشی تغییر دهد.»

این آثار در نمایشگاه «داکز آرت فر» لیون به نمایش درآمدند. سال آینده مجموعه ای شامل ۸۰ اثر اریک چکارینی در کلیسای جامع شهر لیژ در بلژیک نمایش داده می شوند.