انتشار دومین آلبوم گروه راک بریتانایی «تله من»

انتشار دومین آلبوم گروه راک بریتانایی «تله من»
نگارش از Euronews

گروه راک «تله من» (Teleman) با آلبوم جدیدی به عرصه موسیقی برگشته اند. «بریلیانت سنیتی» (Brilliant Sanity) دومین آلبوم گروه ایندی بریتانیایی است. اولین آلبوم آنها یک سال پس از تشکیل این گروه چهار نفره در لندن، سال ۲۰۱۳ منتشر شد.

توماس سندرز خواننده گروه می گوید: «تا به حال بیشتر سرگرم تور و کنسرت بودیم. ولی با داشتن یک آلبوم، ترانه های ما محدود بودند. مایل بودیم ترانه های قدیمی را اجرا کنیم ولی نه تا آن اندازه که از آنها خسته بشویم. با آلبوم جدید ترانه ها دوبرابر و اجرا ها بهتر و متنوع تر می شوند.» آلبوم «بریلیانت سنیتی» به بازار آمده است و گروه «تله من» از اکتبر و نوامبر تور بریتانیا و ایرلند را شروع می کنند.