«درگیری» نماینده سینمای مصر در اسکار امسال

«درگیری» نماینده سینمای مصر در اسکار امسال
نگارش از Euronews

فیلم «درگیری» ساخته محمد دیاب، کارگردان مصری پس از نمایش در بخش «نگاه ویژه» جشنواره کن مورد استقبال قرار گرفت و حال به عنوان نماینده سینمای مصر در اسکار امسال انتخاب شده است.

داستان این فیلم در اوج درگیری های تابستان سال ۲۰۱۳ و در جریان سرنگونی محمد مرسی روی می دهد. فیلم مخاطب را همراه با چندین زن و مرد دستگیر شده در اتومبیل گشت پلیس به سفری خفقان آور می برد. زنان، مردان و کودکانی با اعتقادات مذهبی و سیاسی مختلف در یک فضای تنگ و خفه محبوس شده اند.

ماجرا کاملا در چهار دیوار بسته وانت پلیس فیلمبرداری شده است و بی تردید مخاطب را تا انتها در هیجان و دلهره نگه می دارد. بازیگران با ارائه بازی درخشان در شرایطی که کارگردان آن را دشوار توصیف کرده است، بر تماشایی بودن فیلم افزوده اند. فیلمبرداری در فضایی تنگ و بسته در ۲۶ روز انجام شد. مدیر فیلمبرداری نیز با غلبه بر چالش این فضای محدود، تجربه سینمایی قانع کننده ای بدست داده است.

به رغم فضای سرد و تکاندهنده، محمد دیاب «درگیری» را فیلمی درباره انسانیت و همزیستی توصیف کرده است.