«غنای موسیقی بر فقر مادی پیروز می شود»

«غنای موسیقی بر فقر مادی پیروز می شود»
نگارش از Euronews

خوان دیه گو فلورس، خواننده مشهور صدای تنور از پرو، بنیادی تاسیس کرده تا با آموزش رایگان موسیقی به کودکان وطنش، در آینده آنها را دگرگون کند. این بنیاد «سینفونیا دل پرو» نام دارد.

خواننده اهل پرو در باره برنامه های بنیادش می گوید: «نحوه کار این است که بچه ها پنج یا شش روز هفته بعدازظهرها پس از مدرسه سه ساعت به مرکز می روند و در آنجا در ارکستر ساز می نوازند یا در گروه کر آواز می خوانند.»

وی می افزاید: «فقیر بودن یعنی حس طردشدن از جامعه، و کودکی که از جامعه طرد شده باشد واقعا آینده ای ندارد. اما اگر کودک احساس کند که چیزی انتظارش را می کشد و می تواند درگیر موسیقی باشد و در ساخت آهنگ نقش داشته باشد، احساس شخصیت خواهد کرد؛ چون غنای موسیقی بر فقر مادی پیروز می شود.»

از نظر فلورس آموزش موسیقی به کودکان میزان خشونت در خانه و جامعه را هم کاهش می دهد: «با موسیقی در خانه میزان خشونت به میزان قابل ملاحظه ای کاهش می یابد. یکی دیگر از فعالیتهای بنیاد “سینفونیا دل پرو” پرداختن به بچه های کار است. چون در باره کودکانی صحبت می کنیم که فقیرند. خیلی از آنها مجبورند در خیابان ها کار کنند. بررسی ها نشان داده با آموزش موسیقی به این کودکان، کار در خیابان و به مقدار زیادی کم می شود.

فلورس درباره نقش موسیقی در آینده کودکان و جامعه می گوید: «بچه ها سرمشق پدرومادرها می شوند که تأثیرش بسیار قوی است. به نوعی کودکان بر پدرومادرشان تأثیر می گذارند و پدرومادرها بر جامعه محلی شان، و این تأثیر به دیگران منتقل می شود و سرانجام به همه جامعه سرایت می کند و جامعه بهتر می شود.»