برگزاری نمایشگاه هنر معاصر در جده

برگزاری نمایشگاه هنر معاصر در جده
نگارش از Euronews

شهر جده در عربستان سعودی هر سال میزبان نمایشگاه هنر معاصر است و هنرمندان داخلی و بین المللی به این شهر دریای سرخ دعوت می شوند. موضوع نمایشگاه یک هفته ای امسال به نام «زمین و پس از زمین» ارتباط انسان با زمین است. هدف برگزار کنندگان نشان دادن تفسیر هنرمندان از مشکلاتی زیست محیطی است. نمایشگاه امسال توسط شورای هنر عربستان سعودی، که یک نهاد غیرانتفاعی متشکل از دوستداران هنر است سازماندهی شده است.

یکی از اعضای شورا می گوید: «هدف شورای هنر آگاهی بخشی به جامعه و کشور خودمان درباره ارزش هنر و نقشی است که هنر در رشد انسان بازی می کند. با تجلیل زیبایی، مطرح کردن پرسش و جستجوی پاسخ آن، هنر روی ما تاثیر می گذارد.»

یکی از هنرمندان شرکت کننده صادق وصیل از شهر مکه است. کارهای این مجسمه ساز شناخته شده از فلز و فلزهای بازیافتی ساخته شده و آثارش در نمایشگاه های بین المللی مختلف به نمایش در آمده است.

مدیحا العجروش، عکاس برای ثبت تصاویری از سنگ نگاره ها، مسیر طولانی کوه پیمایی کرده است. او می گوید: «این عکس را در صحرای نجران گرفتم. عربستان سعودی بیشترین سنگ نگاره های ماقبل تاریخ و به قدمت ده هزار سال پیش از میلاد را دارد. چیزی که برای من جالب است این است که روی یک سنگ لایه های مختلف طرح ها و خطوط دوره های مختلف را پیدا میکنی.»

شورای هنر عربستان سعودی با برگزارری تور، زمنیه بازدید ۵ هزار دانش آموز از ۲۰۰ مدرسه را فراهم کرده است.