گزیده های موسیقی در گردهمایی «وومکس» در بوداپست

گزیده های موسیقی در گردهمایی «وومکس» در بوداپست
نگارش از Euronews

در گردهمایی موسیقی دنیا به نام «وومکس» که اخیرا در بوداپست برگزار شد، انواع مختلف موسیقی بین المللی در جریان بود.

کلزتوری (Kleztory) یک گروه کانادایی با هنرمندان روسیه، کبک و مولداوی موسیقی کلاسیک، جاز، کانتری و فولک اجرا می کنند.

ویولونیست گروه می گوید: «ما در خیابان زیاد اجرا داریم. کارمان را با موسیقی کلاسیک شروع کردیم. برای اینکه موسیقی کلاسیک خوانده ایم. فکر کردیم ژانرهای دیگر را هم امتحان کنیم و شروع به بدهه نوازی یا کلزمر klezmer کردیم. این ترانه ها را که ساختیم مردم خوششان آمد.»

سیمبالوم ( Cimbalom) یکی از سازهای اصلی موسیقی سنتی مجارستان است. دو استاد این ساز سنتی، اخیرا یک گروه دو نفره تشکیل داده اند. کالمن بالو، یکی از این دو استاد می گوید: «وقتی او تک نوازی می کند من با او همراهی می کنم. و بعد جایمان را عوض می کنیم. دقت زیاد به کار همدیگر لازم است تا وقتیکه لحظه بداهه نوازی جالب و با نشاطی پیش می آید، آنوقت بتوانیم خوب بزنیم.»

عزیزه ابراهیم، خواننده صحراوی در اردوگاههای پناهندگان بزرگ شده است. خانواده اش پس از اشغال صح
رای غربی توسط مراکش به الجزایر پناهنده شدند. او که ساکن بارسلون است و با موسیقدانهای اسپانیایی کار می کند می گوید: « موسیقی من از صحرای غربی، کشور من ریشه گرفته و البته تحت تاثیر موسیقی معاصر مدیترانه است، موسیقی اسپانیا، آفریقای غربی، مالی، سنگال و همچنین کشورهای شمال آفریقا است.»

«وومکس» ۲۰۱۶ در شهر سانتیاگو کومپوستلا در شمال اسپانیا برگزار خواهد شد.