گفتگو: جلوگیری از ترک تحصیل دانش آموزان

گفتگو: جلوگیری از ترک تحصیل دانش آموزان
نگارش از Euronews

در این گفتگوی اینترنتی این سوال را مطرح می کنیم: چگونه می توان مانع ترک تحصیل دانش آموزان شد؟

بسیاری از دانش آموزان مدرسه را تهدید آمیز و یا حتی کاملا خسته کننده می دانند. در نتیجه نزدیک به 13 درصد از جوانان در اتحادیه اروپا زودتر از موعد اقدام به ترک تحصیل می کنند.

از مارک دانش آموزی در بارسلونا می پرسیم چرا می خواهد مدرسه را رها کند. همچنین با سازمان هایی که برای جلوگیری از ترک تحصیل دانش آموزان فعالیت می کنند، صحبت خواهیم کرد. در این میان نقش کمیسیون اروپایی برای حل مشکلات در مدارس و جلوگیری از ترک تحصیل دانش آموزان را بررسی می کنیم. برای شرکت در این گفتگو می توانید روی لینک زیر کلیک کنید.

Photo CC : CollegeDegrees360