کشاورزی در اتحادیه اروپا؛ در طول ۱۵ سال ۵.۳ میلیون مزرعه از شمار مزارع دایر کم شد

canva
canva   -  Copyright  Photo
نگارش از یورونیوز فارسی

آمار یورواستات حاکی از آن است که در سال ۲۰۲۰ میلادی ۹.۱ میلیون مزرعه در سراسر اتحادیه اروپا فعال بوده که حدود ۳۷ درصد کمتر از مزارع دایر در سال ۲۰۰۵ است

بنا بر گزارش «یورواستات»، مرکز آمار اتحادیه اروپا، شمار مزارع دایر در این اتحادیه، چه برای تولید محصولات کشاورزی و چه چرای دام، در سال ۲۰۲۰ میلادی ۵.۳ میلیون مزرعه کمتر از سال ۲۰۰۵ میلادی بوده است.

آمارهای این مرکز حاکی از آن است که در سال ۲۰۲۰ میلادی ۹.۱ میلیون مزرعه در سراسر اتحادیه اروپا فعال بوده که حدود ۳۷ درصد کمتر از مزارع سال ۲۰۰۵ است.

این کاهش، در میان مزارع دارای کشاورزی «مختلط» نیز بیشتر از مزارع دارای یک کشاورزی «تخصصی» بوده است.

منظور از مزارع تخصصی، مزارعی هستند که در آنها نوع خاصی از محصول کشت می‌شود یا در خدمت دامداری تخصصی مثل تولید لبنیات، گاوداری، مرغداری، پرورش گوسفند و بز هستند. این مزارع بیش از نیمی از مزارع اتحادیه اروپا را در برمی‌گیرند.

یورواستات
منبعیورواستات

مزارع تخصصی عمدتا در کشورهای شرق اروپا دایر هستند و بر همین اساس ۷۳ درصد مزارع بلغارستان، ۷۲ درصد مزارع مجارستان و ۶۷ درصد مزارع رومانی جزو مزارع تخصصی برای تولید محصولات کشاورزی یا در خدمت پرورش دام محسوب می‌شوند.

۷۴ درصد مزارع در کشور مدیترانه‌ای یونان همچنین ۶۳ درصد مزارع مالت و ۶۱ درصد مزارع کرواسی نیز در این گروه قرار دارند که منعکس کننده شرایط مطلوب آب و هوایی این کشورها برای رشد انواع خاصی از غلات، میوه یا زیتون است.

در شمال‌غرب اروپا نیز عمدتا شاهد دامداری‌های تخصصی هستیم و بر این اساس ۸۲ درصد از کل مزارع لوکزامبورگ، ۷۹ درصد مزارع ایرلند و ۵۸ درصد مزارع هلند به این کار اختصاص یافته‌اند.

یورواستات
منبعیورواستات

حدود ۱ درصد از مزارع این اتحادیه، هیچ ماهیت مشخصی برای فعالیتشان تعریف نشده و بنابراین در هیچ گروهی طبقه‌بندی نمی‌شوند.

مطالب مرتبط