مقام سازمان ملل با وزیر طالبان درباره ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیردولتی گفتگو کرد

دیدار رامیز الاکبروف با قاری دین محمد حنیف
دیدار رامیز الاکبروف با قاری دین محمد حنیف   -  Copyright  AP Photo
نگارش از یورونیوز فارسی

وزیر اقتصاد در دولت معرفی شده از سوی طالبان همچنین هشدار داده است که مجوز فعالیت سازمان‌هایی که ممنوعیت کار زنان را رعایت نکنند لغو خواهد شد.

رامیز الاکبروف، نماینده ارشد سازمان ملل متحد در کابل، پایتخت افغانستان روز دوشنبه در پی ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیردولتی با قاری دین محمد حنیف، وزیر اقتصاد در دولت طالبان دیدار کرد.

تصمیم اخیر طالبان باعث شده است تا چهار سازمان فعال در امور بشردوستانه فعالیت‌های خود در افغانستان را به حالت تعلیق درآوردند. قاری دین محمد حنیف روز شنبه ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیردولتی را اعلام کرده بود. مسئولان امور بشردوستانه هشدار داده‌اند که این تصمیم پیامدهای ناگواری برای افغان‌هایی خواهد داشت که به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. 

وزیر اقتصاد در دولت معرفی شده از سوی طالبان همچنین هشدار داده است که مجوز فعالیت سازمان‌هایی که ممنوعیت کار زنان را رعایت نکنند لغو خواهد شد.

به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید

هیات ماموریت سازمان ملل در افغانستان اعلام کرده است که رامیز الاکبروف در دیدار با قاری دین محمد حنیف در ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیردولتی شده است. این هیات بدون ارائه جزئیات بیشتری درباره دیدار روز دوشنبه تاکید کرد: «میلیون‌ها افغان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و از میان برداشتن موانع امری حیاتی است.»

افغانستان به دنبال به قدرت رسیدن دوباره طالبان در تابستان سال ۲۰۲۱ با بحرانی اقتصادی روبرو است زیرا کمک‌های خارجی به این کشور از آن زمان قطع شده است. 

صندوق نجات کودکان، کمیته امداد بین‌المللی، شورای نروژی پناهندگان و سازمان «مراقبت» چهار نهاد غیردولتی هستند که به دنبال تصمیم اخیر طالبان فعالیت‌های خود در افغانستان را به حالت تعلیق درآورده‌اند.

مطالب مرتبط