مذاکرات سازنده در اولین روز نشست رهبران اروپایی: توافق برسر بودجه احیای اقتصادی

EU SUMMIT
EU SUMMIT   -  Copyright  AP Photo
نگارش از یورونیوز

به گفته رئیس شورای اروپا در اولین روز نشست رهبران اروپایی، آنها برای آزاد کردن بودجه احیای اقتصادی به توافق رسیده اند.

رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا به مهم ترین توافق نشست دو روزه دست یافتند. 

شارل میشل، رئیس شورای اروپایی با شرکت در اولین کنفرانس خبری در اولین روز نشست اعلام کرد که «۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا بر سر پایان وتوی بودجه به توافق رسیدند و نگرانی ها از اعطای بودجه به کشورهای عضو از این پس منتفی است.»

 ماه نوامبر دو کشور لهستان و مجارستان، عضو اتحادیه اروپا، درمخالفت با مشروط کردن بودجه اتحادیه اروپا به حاکمیت قانون، بودجه احیای اقتصادی و بلندمدت ۲۰۲۱-۲۰۲۷ اتحادیه اروپا را وتوکرده بودند. این وتو واکنش به توافق ماه اکتبر نمایندگان شورا و پارلمان اروپا بر سر مشروط کردن بودجه به اجرا و احترام به حاکمیت قانون بود.

هنوز مشخص نیست شرایط اولین توافق بدست آمده برای استفاده از بودجه احیای اقتصادی چیست اما بی تردید باعث خوشحالی کشورهایی است که در ماه های اخیر بدلیل شیوع ویروس کرونا با بحران اقتصادی دست وپنجه نرم می کنند.

مطالب مرتبط