رهبر زندانی کاتالونیا می‌تواند از پارلمان اروپا درخواست مصونیت کند

رهبر زندانی کاتالونیا می‌تواند از پارلمان اروپا درخواست مصونیت کند
Copyright  Reuters
نگارش از یورونیوز فارسی

یک مشاور دیوان دادگستری اروپا روز سه‌شنبه ۱۲ نوامبر گفت رهبر جدایی‌طلب کاتالونیا که از زندان به عضویت پارلمان اروپا انتخاب شده است حق دارد از نمایندگان بخواهد تا مصونیت قضایی او را تایید کنند.

یک مشاور دیوان دادگستری اروپا روز سه‌شنبه ۱۲ نوامبر گفت رهبر جدایی‌طلب کاتالونیا که از زندان به عضویت پارلمان اروپا انتخاب شده است حق دارد از نمایندگان بخواهد تا با مصونیت قضایی او موافقت کنند.

این اظهارات که از سوی ماچی اشپونار بیان شده است، می‌تواند یک موفقیت برای جنبش جدایی‌طلبان کاتالونیا و شخص اوریول جونکراس تلقی شود.

اوریول جونکراس که از زمان برگزاری رفراندوم استقلال کاتالونیا در سال ۲۰۱۷ در زندان به سر می‌برد، در انتخابات پارلمان اروپا از زندان نامزد شد و توانست به این پارلمان راه یابد. با این حال دولت مرکزی اسپانیا مانع از حضور او در مراسم اجرای قسم شد و به همین دلیل کرسی وی خالی اعلام شد.

آقای اشپونار در مصاحبه گفت محکومیت قضایی اوریول جونکراس باعث شده است که عضویت او به عنوان نماینده پارلمان اروپا ملغی شود، اما ابلاغ و اجرای حکم او بدون این انجام گرفته است که پارلمان بتواند درباره مصونیت‌اش تصمیم بگیرد.

این مشاور دیوان دادگستری اروپا در ادامه گفت پارلمان اروپا باید قادر باشد درباره دفاع از مصونیت یکی از اعضایش یا قائل شدن استثناء برای این مصونیت تصمیم بگیرد.

دیوان دادگستری اروپا ملزم نیست که از نظرات مشاور حقوقی‌اش پیروی کند، اما قضات در اغلب موارد نظرات مشاور حقوقی را در نظر می‌گیرند و در ظرف دو تا چهار ماه پس از بیان این اظهارات رسمی حکم خود را اعلام می‌کنند.

اگر دیوان دادگستری اروپا چنین حکمی را صادر کند، آنگاه آقای جونکراس خواهد توانست حکم قضایی خود را در اسپانیا به چالش بکشد. با این حال مشخص نیست که آیا این قضیه برای الغای حکم وی کافی باشد.

دادگاه عالی اسپانیا که رفراندوم استقلال کاتالونیا را غیرقانونی می‌داند اوریول جونکراس معاون پیشین رئیس ‌دولت ‌خودمختار کاتالونیا را به اتهام مشارکت در برهم زدن نظم عمومی و اقدامات غیرقانونی در ماه اکتبر سال گذشته به ۱۳ سال زندان محکوم کرده است.

بیشتر بخوانید:

مطالب مرتبط