درگیری خشونت بار معترضان به دولت محلی هنگ کنگ با پلیس

درگیری خشونت بار معترضان به دولت محلی هنگ کنگ با پلیس
Copyright  عکس از رویترز
نگارش از یورونیوز فارسی

هزاران نفر از مخالفان دولت محلی هنگ کنگ روز شنبه برای شرکت در یک راهپیمایی که از سوی مقامات این شهر «غیرقانونی» اعلام شده بود به خیابان ها آمدند.

پلیس هنگ کنگ روز شنبه برای متفرق کردن تظاهرکنندگان در این شهر به شلیک گاز اشک آور و استفاده از ماشین آب پاش متوسل شد.

هزاران نفر از مخالفان دولت محلی هنگ کنگ روز شنبه برای شرکت در یک راهپیمایی که از سوی مقامات این شهر «غیرقانونی» اعلام شده بود به خیابان ها آمدند.

اعتراضات در هنگ کنگ از نزدیک به پنج ماه پیش آغاز شد. معترضان در ابتدا به لایحه استرداد متهمان به چین معترض بودند اما با وجود عقب نشینی دولت محلی از تصویب این لایحه دامنه اعتراضات هر هفته گسترده تر شد.

بسیاری از شرکت کنندگان در راهپیمایی روز شنبه در هنگ کنگ چهره خود را با ماسک پوشانده بودند. این در حالی است که شرکت در تظاهرات با چهره پوشانده شده در هنگ کنگ ممنوع اعلام شده است.

هزاران نفر از تظاهرکنندگان روز شنبه به سوی منطقه تجاری هنگ کنگ حرکت کردند و در آنجا با نیروهای امنیتی درگیر شدند. پلیس تعدادی از تظاهرکنندگان را بازداشت کرد.

تعدادی از تظاهرکنندگان که مسیر عبور و مرور خودروها را مسدود کرده بودند به ویترین فروشگاه ها در منطقه تجاری هنگ کنگ حمله کردند. از جمله اماکنی که مورد حمله تظاهرکنندگان قرار گرفت دفتر یک خبرگزاری دولتی چین بود.

شماری از شرکت کنندگان در تظاهرات روز شنبه به سوی ماموران پلیس آجرپاره و کوکتل مولوتف پرتاب کردند.

دامنه درگیری ها بین معترضان و ماموران پلیس هنگ کنگ بعدازظهر روز شنبه به دیگر مناطق شهر هنگ کنگ نیز کشیده شد.

خبرگزاری رویترز گزارش داده است که پلیس هنگ کنگ روز شنبه ۲۰۰ تظاهرکننده را بازداشت کرد. خواسته اصلی تظاهرکنندگان عدم مداخله دولت چین در امور هنگ کنگ و محدود کردن آزادی ها در این شهر است. 

عکس از رویترز
تظاهرات در هنگ کنگعکس از رویترز
عکس از رویترز
تظاهرات در هنگ کنگعکس از رویترز
عکس از رویترز
تظاهرات در هنگ کنگعکس از رویترز

مطالب مرتبط