نماینده منتقد اوربان مانع سخنرانی نخست‌وزیر مجارستان در پارلمان شد

Access to the comments نظرها
نگارش از یورونیوز فارسی
نماینده منتقد اوربان مانع سخنرانی نخست‌وزیر مجارستان در پارلمان شد

سخنرانی ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان و یکی از رهبران کاریزماتیک راست گرایان افراطی اروپا، توسط یکی از نمایندگان مخالف دولت در پارلمان مجارستان قطع شد. این نماینده، آکوش هادهاژی، اوربان را «دروغگو و فاسد» خواند.

آکوش هادهاژی گفت: «او باید دروغ بگوید چون زیاد دزدیده است. باید پروپاگاندایت را تمام کنی! باید به فسادت پایان بدهی!»

اوربان که برای اولین بار پس از شکست سخت فیدش، حزب متبوع نخست وزیر مجارستان، در انتخابات شورای شهر در بوداپست در پارلمان سخنرانی می کرد از سوی نماینده مخالف دولت مورد نقد قرار گرفت. حزب فیدز پس از یک دهه در انتخابات شورای شهر بوداپست شکست خورد.

آکوش هادهاژی نماینده مخالفان از بوداپست، پایتخت مجارستان است.

ویکتور اوربان درباره اشتباهات اروپا در رابطه با سیاست های اقتصادی و مهاجرتی سخنرانی می کرد که سخنان وی قطع شد و بلافاصله سخنگوی فیدز در پارلمان به کمک به نخست وزیر آمد و پرچم مجارستان برافراشته شد.

هادهاژی سال گذشته در مخالفت با سیاست های سختگیرانه اقتصادی دولت سخنرانی های زیادی ارائه کرد. وی پس از جلسه پارلمان از نمایندگان خواست جلسه ویژه درجهت بررسی نقش حزب فیدش و مداخلات این حزب در کار نمایندگان برگزارشود.