پیروزی تاریخی سبزها در انتخابات پارلمانی سوئیس

Access to the comments نظرها
نگارش از یورونیوز فارسی
پیروزی تاریخی سبزها در انتخابات پارلمانی سوئیس

انتخابات پارلمانی در سوئیس با درخشش بی سابقه سبزها به پایان رسید.

نتایج شمارش آرا در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه کشور سوئیس نشان می دهد که حزب سبزها، حامیان محیط زیست، سوئیسی موفق شده اند برای اولین بار در صدسال گذشته با پیروزی گسترده نفوذ چهار حزب سنتی در قدرت این کشور را کاهش دهند و به احتمال زیاد در دولت آتی سهم داشته باشند.

سبزها با کسب شانزده کرسی بیشتر در پارلمان توانستند به یکی از چهار حزب اصلی تصمیم گیرنده در سیاست های آینده بهشت بانکداران تبدیل شوند. پیش از این، این حزب تنها ۱۱ کرسی را در اختیار داشت و حالا ۲۷ کرسی پارلمان را بدست آورده است.

دیگر حزب پیروز در انتخابات روز گذشته، لیبرال سبزها، بودند. این حزب میانه رو سوئیسی توانست هفت کرسی بیشتر در پارلمان بدست بیاورد و حالا در مهم ترین کانون تصمیم گیری کشور سوئیس، آنها ۱۵ رای دارند.

هر چند راست های او.د.ث همچنان اولین قدرت سیاسی سوئیس محسوب می شود، این حزب پوپولیست یازده کرسی در انتخابات پارلمانی از دست داد. او.د.ث که پیش از این ۶۵ کرسی را در اختیار داشت با از دست یازده کرسی به ۵۴ رسید.

سوسیالیست و لیبرال های پارلمان، دیگر احزاب سنتی در قدرت، هر کدام ۴ کرسی خود در پارلمان را به نفع احزاب پیروز از دست دادند. نهایتا حزب دموکرات مسیحی مقام چهارم خود در پارلمان را به سبزها داد. دموکرات مسیحی ها دو کرسی در پارلمان را از دست دادند تا به ۲۶ رای در پارلمان این کشور دست پیداکنند.

در انتخابات پارلمانی این دوره سوئیس، رای دهندگان جایگاه ۲۰۰ نماینده جدید در پارلمان و ۴۶ کرسی مجلس سنا را تعیین کردند. گفته می شود کمتر از ۵.۵ میلیون واجد شرایط در انتخابات این کشور شرکت کردند.