فوتبال کودکان پناهجو برای صلح و امید

فوتبال کودکان پناهجو برای صلح و امید
نگارش از Euronews

مربیان تیم سمپدوریا جنوای ایتالیا در اوگاندا در یک کلاس فشرده تجربیات خود را به کودکان پناهجو انتقال می‌دهند.

مربیان تیم سمپدوریا جنوای ایتالیا در یک کلاس فشرده تجربیات خود را به کودکان پناهجو در اوگاندا انتقال می دهند.

یکی از کودکانی که در این دوره شرکت کرده کودک پناهجوی سودان جنوبی است.

پاتریک ۱۴ ساله از میان تعداد زیادی از کودکان پناهجو انتخاب شده است او این شانس را داشته تا با مربیان یکی از تیم های حرفه ای اروپا تمرین کند.

وی می گوید: «وقتی که من فوتبال بازی می کنم، خوشحال هستم، احساس می کنم مثل یک عضو مهم جامعه شده‌ام و می‌توانم ایده‌هایم را با دیگران به اشتراک بگذارم.»

یکی از مربیان تیم سمپدوریا جنوا که در این دوره شرکت کرده می گوید :«ما طی سه روز می خواهیم بچه های پناهجو را با فوتبال حرفه ای آشنا کنیم.»

مربی دیگری توضیح می‌دهد: «ما در اینجا بازیکنان بسیار خوبی را دیده‌ایم که می‌توانند آینده دار باشند.»

مطالب مرتبط