دانستنی‌ها؛ سیاه‌ چاله‌ چیست؟

دانستنی‌ها؛ سیاه‌ چاله‌ چیست؟
نگارش از Euronews

هیچ نیرویی در هستی قدرتمندتر از نیروی سیاه‌چاله‌ها نیست

سیاه‌چاله‌ها میلیاردها سال است که درون کهکشانها جا خوش کرده‌اند. هیچ نیرویی در هستی قدرتمندتر از نیروی سیاه‌چاله‌ها نیست. میدان گرانشی سیاه‌چاله‌ها چنان نیرومند است که حتی نور نیز توان گریختن از آن را ندارد.

چاله سیاه‌چاله‌ها خالی نیست بلکه پر از «ماده» است. حداقل دو نوع سیاه‌چاله‌ وجود دارد.

سیاه‌چاله‌ ستاره‌ای زمانی متولد می‌شود که سوخت ستاره‌ای که بیش از ۱۰ برابر بزرگتر از خورشید است تمام می شود و ستاره منفجر می‌گردد.

در کهکشان راه شیری احتمالا میلیون‌ها سیاه‌چاله‌ ستاره‌ای هست که یا ستاره‌های دیگر را می‌بلعند یا با سیاه‌چاله‌های دیگر می‌آمیزند و میلیون‌ها یا میلیاردها بار بزرگتر از خورشید می‌شوند و نام «سیاه‌چاله کلان‌جرم» را به خود می‌گیرند.

خود سیاه‌چاله‌ها قابل رویت نیستند و فقط تاثیر آنها بر پیرامونشان قابل مشاهده است. وقتی ستاره‌های معمولی به کام سیاه‌چاله‌ها فرو می روند، اشعه ایکس ناشی از سرعت و گرمای بسیار زیاد تولید شده توسط تلسکوپ‌هایی که در مدار می‌چرخند رصد می‌شود.

سیاه‌چاله‌ها لزوما ویرانگر نیستند و می‌توانند باعث تولد ستاره‌ها و منظومه‌های شمسی بشوند.

دانستنی‌ها؛ سیارک‌ها و شهاب‌سنگ‌ها به زبان ساده

مطالب مرتبط